Co od Vás potřebujeme

Společnost FREE STAR spol. s.r.o. je Správcem osobních údajů, které nám vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje zahrnující: jméno, adresu, název firmy, doručovací adresa, telefon, IČO, DIČ a email.

Proč to potřebujeme

Potřebujeme znát Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Jedná se o splnění smlouvy se zákazníky z důvodu prodeje zboží, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Shromažďujeme pouze takové Vaše osobní údaje, které potřebujeme k poskytování těchto služeb.

Jak s osobnímúdajnakládáme

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci v České republice. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod.

Máme ve společnosti zavedenu politiku bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné zpracování Vašich osobních údajů. Více informací o této politice poskytne náš pověřenec na ochranu osobních údajů.

Jak dlouhosobní údajdržíme

Vašeosobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Více informacík délce držení Vašich osobních údajů jemožné nalézt na našem firemním webu v dokumentu Ochrana osobních údajů  společnosti FREE STAR spol. s.r.o.

Další využití

Chtěli bychom Vás pravidelně informovat o našich nových nabídkách služeb využitím Vašeho jména a e-mailové adresy. Z tohoto odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit. 

Jaká jsou Vašpráva?

Pokud si přejete získat podrobnější informaceo tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoliv osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlasse zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu znašich adresářů nebo pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se, prosím, na nás.

Kontakneho zákaznického centra:

  • Pevná linka: +420 720 038 338
  • Email: info@prohokejisty.cz
  • Kontakt pro písemné sdělení: Kaprova 42/14 Praha 11000

Dále máte právo na stížnost na Nás, a to na Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), který sídlí na adrese:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7